fentanyl

  • Fentanyl - lek przeciwbólowy i najniebezpieczniejszy narkotyk na świecie

    Fentanyl - lek przeciwbólowy i najniebezpieczniejszy narkotyk na świecie

    Fentanyl jest to organiczny związek chemiczny zaliczany do opioidów. Jak wszystkie substancje opioidowe, oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, wywołuje wzrost produkcji serotoniny, co skutkuje zmniejszeniem odczuwania bólu, złagodzeniem lęku oraz sennością. Jest to bardzo niebezpieczna substancja, ponieważ powoduje silne uzależnienie, a jej przedawkowanie może skutkować śmiercią. Niestety, w ostatniej dekadzie w USA i w Europie obserwuje się stały wzrost osób uzależnionych od fentanylu.