enzym

  • Choroba Fabry'ego

    Choroba Fabry'ego

    Chorują na nią przeważnie chłopcy. Od wystąpienia objawów do prawidłowej diagnozy mija średnio 15 lat. Choroba Fabry'ego często mylona jest z innymi schorzeniami. Źle leczona może mieć bardzo poważne konsekwencje.