dysgrafia

 • Dysleksja: przyczyny, objawy
 • Dysgrafia

  Dysgrafia

  Dysgrafia jest trudnością w pisaniu odręcznym, dotyczącą reprodukcji znaków alfabetycznych i numerycznych. Istnieją różne rodzaje dysgrafii. W większości przypadków osoby z dysgrafią mają nieczytelne pismo, a ich kompozycje literowe są nieregularne.

 • Dysleksja właściwa

  Dysleksja właściwa

  Dysleksja jest zaburzeniem uczenia się opartego na języku pisanym, a więc w szczególności czytania, ale dzieci i nastolatki z dysleksją mogą mieć problemy również z innymi umiejętnościami językowymi, zarówno w zakresie pisma, jak i mowy (wypowiedz...