choroby wieku dziecięcego

  • Krzywica: jak zapobiegać krzywicy. Objawy krzywicy, leczenie

    Krzywica: jak zapobiegać krzywicy. Objawy krzywicy, leczenie

    Krzywica dotyka dzieci między trzecim miesiącem a drugim rokiem życia. Przyczyną są zaburzenia w przyswajaniu wapnia i fosforu, spowodowane brakami witaminy D. W efekcie następuje deformacja kości i pojawiają się inne zaburzenia rozwojowe, związane z budową kośćca.

  • Choroba Heinego-Medina

    Choroba Heinego-Medina

    Wirusowa choroba zakaźna charakteryzująca się uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, opartymi głównie na regresywnych zjawiskach komórkowych i stanach zapalnych. W początkowej fazie zjawiska te są odwracalne, jednak później następuje faza nieodwracalna, wiążąca się z całkowitym zniszczeniem komórek nerwowych. Włókna nerwowe uszkodzonych elementów ulegają zwyrodnieniu, powodując atrofię określonych włókien mięśniowych.