biodro

  • Zwichnięcie stawu biodrowego

    Zwichnięcie stawu biodrowego

    Do zwichnięcia stawu biodrowego dochodzi w wyniku defektu głowy kości udowej lub panewki stawowej. Może to nastąpić w wyniku wykonania niecodziennego ruchu lub zadziałania sił zewnętrznych, np. wypadku samochodowego. Bardzo silny uraz, który...