Tomografia komputerowa (badanie CT, TK)

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa (Philips)

Tomografia komputerowa, czasem kryjąca się pod skrótem CT, to jedno z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie trójwymiarowego, bardzo dokładanego obrazu badanego organu.