Tego uczyliśmy się na lekcjach biologii, pamiętasz coś jeszcze?