Tego uczyliśmy się na lekcjach biologii, pamiętasz coś jeszcze?

Wasza średnia

11/17