Tę wiedzę o zdrowiu powinien mieć każdy. Tu liczy się tylko maksymalny wynik

Wasza średnia

12/14