Patomorfologia w raku płuca

26.01.2016 15:26
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Olszewski z Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie wyjaśnia, jak wyglądają badania patomorfologiczne (ocena mikroskopowa tkanki) i jaką rolę pełnią w raku płuca.

W celu wykrycia zmiany stosuje się nowoczesne techniki obrazowania, jednak tylko ocena pobranych wycinków umożliwia jednoznaczne ustalenie charakteru zmian. Niektóre zmiany zapalne w rezonansie magnetycznym, tomografii komputerowej czy technice PET wyglądają podobnie, bądź niemal tak samo jak zmiany nowotworowe. Dopiero badanie pod mikroskopem pozwala na ustalenie, czy rzeczywiście mamy do czynienia z nowotworem, a jeśli tak, to czy jest on złośliwy. Takie rozpoznanie pozwala na podjęcie dalszych działań w leczeniu pacjenta.

Film powstał dzięki współpracy z Polską Grupą Raka Płuca, stowarzyszenia powstałego z inicjatywy onkologów, torakochirurgów, pulmonologów i patologów zajmujących się problematyką leczenia raka płuca.

Czytaj:
Rak płuca: jak się badać, żeby mieć szansę na ratunek? Rtg to przeżytek

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!
Więcej o: