Oczy: wszyscy muszą je badać...

Eliza Dolecka, montaż: Anna Skurczyńska
16.09.2011 21:12
Prędzej czy później. To, że okulista powiedział ci przed laty, że masz sokoli wzrok, wcale nie oznacza jeszcze, że tak już pozostanie. Z wiekiem oczy się psują. Zwykle znacznie wcześniej, niż myślisz. Jaki jest wiek graniczny, by zrobić ponowne badania profilaktyczne?
Więcej o: