Psycholog, psychoterapeuta

Psychologia i psychoterapia nie należą do klasycznych dziedzin medycznych, jednak coraz częściej, dzięki wsparciu specjalistów, rozwiązujemy problemy zdrowotne z ich pomocą. Opieka psychologiczna jest proponowana chociażby ciężko chorym pacjentom w oddziałach szpitalnych i ich krewnym, osobom zagrożonym, bądź doświadczonym depresją i nerwicami (np. jako uzupełnienie klasycznego leczenia psychiatrycznego), a także tym, którzy nie radzą sobie z problemami codziennymi, czyli jako pomoc psychospołeczna.
W powszechnym rozumieniu psychoterapeuta i psycholog to ten sam specjalista i pomaga w tych samych sytuacjach. To za duże uproszczenie.

W Polsce za psychologa uprawnionego do wykonywania zawodu, zgodnie z prawem, uznaje się osobę, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia i została wpisana na listę psychologów Regionalnej Listy Psychologów. Psychologowie realizują się zawodowo nie tylko w medycynie (psychologia kliniczna), ale i w oświacie, reklamie (psychologia reklamy), firmach doradztwa personalnego czy wymiarze sprawiedliwości (psychologia sądowa). Psycholog, który chce zajmować się psychologią kliniczną (dorosłych lub dzieci) lub sądową powinien odbyć specjalizację zawodową w tym zakresie, ale nie jest to bezwzględnie wymagane.Psychoterapeuta to przede wszystkim psycholog, czasem lekarz, który ukończył szkolenie z zakresu psychoterapii (zwykle czteroletnie). Ponieważ poziom instytucji szkolących psychoterapeutów jest bardzo zróżnicowany, przy wyborze terapeuty bezpiecznie jest stawiać na osoby, które posiadają certyfikaty wiarygodnych towarzystw zrzeszających psychoterapeutów (np. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne czy Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej) lub szkolą się w instytucjach akredytowanych przez te towarzystwa. To gwarancja wysokiego poziomu kompetencji, a także przestrzegania standardów etyki zawodowej.

Rosnąca popularność psychoterapii sprawiła, że coraz więcej osób szuka pomocy, a zarazem chce wykonywać zawód terapeuty. W obowiązującym rozumieniu medycznym należy jednak podzielić to, co powszechnie nazywamy psychoterapią, na dwie istotnie różniące się od siebie dziedziny: psychoterapię i pomoc psychospołeczną. Zawodowy, wykwalifikowany psychoterapeuta wykorzystuje swoje umiejętności przede wszystkim do leczenia zaburzeń lękowych i osobowości. Tymczasem pomoc psychospołeczna przeznaczona jest dla osób, które nie są ani chore, ani zaburzone, a jednak potrzebują wsparcia psychologicznego. Z punktu widzenia prawa pomocą psychospołeczną może zajmować się każdy, chociaż w tym zakresie największą rolę odgrywają psycholodzy, socjoterapeuci, pedagodzy, a także lekarze, bez przygotowania psychoterapeutycznego, ale z doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów, dający pacjentom emocjonalne wsparcie, etc.

Więcej na temat stanów lękowych: czytaj

Foniatra, ortodonta, flebolog i inni, czyli ABC specjalności lekarskich

Dołącz do nas na Facebooku!

Więcej o: