Małopłytkowość

Czy z małopłytkowości można się wyleczyć bezpowrotnie?
Odpowiada lekarz Magdalena Zemlak:

Sam objaw małopłytkowości jest bardzo rozległy i spowodowany przez wiele czynników. Do obniżenia liczny płytek krwi może dochodzić w przypadku zmniejszonej produkcji, uszkadzania lub w przypadku chorób złożonych. Żeby odpowiedzieć na pytanie niezbędne jest poznanie przyczyny obniżonej liczby płytek.Więcej o: