Lęk uogólniony (zaburzenia lękowe uogólnione)

Zaburzenia lękowe to rodzaj nerwicy, która oddziałuje na funkcjonowanie całego organizmu. U chorych zazwyczaj diagnozuje się więcej niż jedno zaburzenie lękowe, czasem cierpią oni również na depresje lub walczą z uzależnieniem.
Dołącz do nas na Facebooku!

Objawy

- długotrwałe stany nasilonych i niczym nieuzasadnionych obaw, nadmierne przejmowanie się wszystkim, czemu towarzyszy pocenie się, napięcie mięśni, przyspieszone oddychanie i bicie serca , zaburzenia układu pokarmowego i moczowo-płciowego

- przyczyna lęku nie jest dokładnie określona, choć obawy często dotyczą spraw codziennych (sytuacji finansowej, stanu zdrowia itp.); często towarzyszą im za-burzenia nastroju

- dolegliwość pojawia się częściej w młodości

Przyczyny

Czynniki dziedziczne i środowiskowe (członkowie rodziny cierpiący na zaburzenia lękowe często przekazują swoje uprzedzenia dzieciom).

Ryzyko zachorowania

Jest dwukrotnie wyższe u kobiet.

Diagnostyka

- nasilone napięcie, martwienie się i odczuwanie obaw dotyczących codziennych wydarzeń oraz dolegliwości fizyczne;

- objawy utrzymują się przez min. 6 miesięcy.

Powikłania

Lęk uogólniony często występuje jednocześnie z depresją , uzależnieniami i innymi zaburzeniami lękowymi. Jest wtedy znacznie trudniejszy do leczenia.

Leczenie

Psychoterapia, tech-niki relaksacyjne i leki (wenlafaksyna, fluwoksamina, paroksetyna, citalopram, imi-pramina).

Czytaj także:

Depresja u mężczyzn - poczucie męskości wystawione na próbę?

Samobójstwo: czasem wystarczy drobiazg

Zestresowani mężczyźni wolą grubsze kobiety

Życie na emocjonalnej huśtawce - kiedy radość i entuzjazm przeplata się z poczuciem beznadziei i smutku

Pochodne benzodiazepin - lekarstwo gorsze od choroby?

Więcej o: