tożsamość płciowa

  • Gender - co to znaczy?

    Gender - co to znaczy?

    Gender (ang. płeć) to wszystkie czynniki składające się na tożsamość płciową człowieka. Nie jest związany z biologiczną płcią. W ciągu ostatnich kilku lat bardzo wiele mówi się o ideologii gender. Okazuje się, że termin ten, pomimo dużego rozgłosu, nie jest w pełni rozumiany, a jego prawdziwe znaczenie dla wielu osób pozostaje zagadką. Czym zatem jest gender? Jaki ma wpływ na tożsamość płciową oraz co to gender studies, o którym tak głośno w ostatnim czasie?

  • Tożsamość płciowa - kiedy się kształtuje i jakie są zaburzenia tożsamości płciowej?

    Tożsamość płciowa - kiedy się kształtuje i jakie są zaburzenia tożsamości płciowej?

    Tożsamość płciowa jest terminem, który odnosi się do psychologicznej i kulturowej płci, z którą dana jednostka się utożsamia. Jest to wyobrażenie własnej osoby w aspektach czysto społecznych i kulturowych. Tożsamość płciowa jest więc formą tożsamości społecznej. Jak więc należy dokładniej rozumieć ten termin? Kiedy kształtuje się płciowość oraz na czym polegają zaburzenia tożsamości płciowej?