stany otępienne

  • Wybudzić się ze śpiączki: co to realnie oznacza?

    Wybudzić się ze śpiączki: co to realnie oznacza?

    W Olsztynie 35-letni pacjent z wszczepionym stymulatorem mózgu wybudził się ze śpiączki. To ogromny sukces lekarzy, ale powrót do formy nigdy nie jest prostą, krótką drogą <br><br>Światowej sławy neurochirurg prof. Wojciech Maksymowicz wyjaśnia, że wybudzanie ze śpiączki to proces. Czasem o świadomości świadczy mrugnięcie okiem, próba wyciągnięcia dłoni. Czasem pacjent nie może się wcale komunikować ze światem, a jednak odbiera bodźce. Bywa, że komunikacja jest możliwa, chociaż porażony jest ośrodek mowy. <br><br>Posłuchaj o różnych stadiach świadomości i kryteriach, które pozwalają ocenić stan pacjenta. Czy można przewidzieć jego przyszłość i rokowania? Jak wygląda cud i jak często się zdarza? <br><br><br><br>Dołącz do Zdrowia na <a href="https://www.facebook.com/zdrowie.gazetapl/">Facebooku!</a>