leczenie utraty węchu

  • Czym jest anosmia? Sposoby leczenia

    Czym jest anosmia? Sposoby leczenia

    Węch jest jednym z pięciu podstawowych zmysłów, dzięki którym organizm ma kontakt z otoczeniem. Tako sam jak zmysł smaku należy do zmysłów chemicznych. Ma on na celu wykrywanie i rozpoznawanie zapachów, a także ich klasyfikację. Jednym z zaburzeń węchu jest anosmia.