inteligencja emocjonalna

 • Inteligencja - czym jest, jakie typy inteligencji rozróżniamy?

  Inteligencja - czym jest, jakie typy inteligencji rozróżniamy?

  Inteligencja to słowo, które ma pochodzenie w łacińskim "intelligentia", co oznacza "rozum, zdolność pojmowania". Czym dokładnie jest inteligencja? Jakie rodzaje inteligencji są rozróżniane i czego dotyczą różnice między poszczególnymi typami?

 • Czym jest inteligencja emocjonalna?

  Czym jest inteligencja emocjonalna?

  Inteligencja emocjonalna - to zdolność człowieka do rozpoznawania własnych emocji oraz wykorzystywania ich w działaniu i relacjach z samym sobą, a także umiejętność radzenia sobie z emocjami innych. Inteligencja emocjonalna, w skrócie EQ (ang. emotionalquotient) jest to przeciwstawny rodzaj inteligencji do popularnego IQ, czyli inteligencji racjonalnej, jednakże kompetencje zaliczające się do tych dwóch obszarów są komplementarne.<br><br>

 • Empatia - czym jest i czy mamy ją od zawsze

  Empatia - czym jest i czy mamy ją od zawsze

  Empatia to umiejętność, która świadczy o inteligencji emocjonalnej. Definiuje się ją jako zdolność do rozumienia tego, co w danej chwili odczuwa druga osoba. Przy tym empatia nie jest tożsama ze współczuciem, choć może być połączona ze współodczuwaniem. To raczej dostrzeganie i rozpoznawanie cudzych emocji i powstrzymywanie się od ich oceniania.