genetyka

  • Terapia genowa

    Terapia genowa

    Nowa terapia, w której pokłada się duże nadzieje. Powstała w 1990 r., obecnie jest w fazie eksperymentalnej. Polega na przeniesieniu pojedynczych genów z komórek człowieka zdrowego do komórek człowieka chorego, tak aby geny przetransportowane spowodowały wyzdrowienie pacjenta.

  • GMO: żywność modyfikowana genetycznie

    GMO: żywność modyfikowana genetycznie

    Skrót od organizmów genetycznie modyfikowanych. W biologii termin odnosi się do roślin i zwierząt poddanych sztucznej, trwałej zmianie genetycznej poprzez manipulację genami, która stała się możliwa do wykonania dzięki odkryciu w 1969 r. enzymów restrykcyjnych pozwalających na przecięcie w dowolnym punkcie nici DNA.