dysgrafia

 • Dysleksja: przyczyny, objawy

  Dysleksja: przyczyny, objawy

  Dysleksja jest zaburzeniem, które powoduje trudności z czytaniem i pisaniem. Najczęściej występuje jako zakłócenie pracy ośrodkowego układu nerwowego (OUN), w zaburzeniach podstawowych funkcji poznawczych. Na jej powstanie składa się wiele przyczyn, a także może mieć ona podłoże genetyczne.

 • Dysgrafia

  Dysgrafia

  Dysgrafia jest trudnością w pisaniu odręcznym, dotyczącą reprodukcji znaków alfabetycznych i numerycznych. Istnieją różne rodzaje dysgrafii. W większości przypadków osoby z dysgrafią mają nieczytelne pismo, a ich kompozycje literowe są nieregularne.

 • Dysleksja właściwa

  Dysleksja właściwa

  Dysleksja jest zaburzeniem uczenia się opartego na języku pisanym, a więc w szczególności czytania, ale dzieci i nastolatki z dysleksją mogą mieć problemy również z innymi umiejętnościami językowymi, zarówno w zakresie pisma, jak i mowy (wypowiedzi pisemne i ustne, rozumienie tekstu itd.). Jest zaburzeniem najczęściej spotykanym. Szacuje się, iż dotyka 85% uczniów mających trudności z przyswajaniem wiedzy. Badania wykazały, że w Polsce dysleksja rozwojowa występuje u ok. 15% populacji.